Högskolans organisations- och beslutsordningar

Vem som fattar beslut vid myndigheten (Högskolan i Borås i det här fallet) är i en del frågor bestämt genom lagar och förordningar, till exempel Myndighetsförordningen, Högskolelagen (HL) och Högskoleförordningen (HF). I andra frågor bestämmer högskolan själv, genom sin styrelse eller genom rektor vem som fattar vilka beslut. 

De nuvarande organisations- och beslutsordningarna för Högskolan i Borås, dess styrelse och rektor infördes efter högskolestyrelsens beslut 2007. Dessa ordningar uppdateras efter behov och förändringar som sker både utanför och inom verksamheten. I dagligt tal kallas styrelsens organisations- och beslutsordning för SOB och rektors för ROB

SOB beskriver, förutom att ange vem som beslutar vad, också hur ärenden handläggs, föredras och beslutas och vad det innebär att vara anställd av staten. 

Aktuell version av dokumenten finner du under Styrdokument.