Personalansvarsnämnd

De frågor nämnden prövar är följande:

  • skiljande från anställning på grund av personliga förhållanden.
  • disciplinansvar
  • åtalsanmälan
  • avstängning

Ledamöter

Mandatperiod 2022-01-01 till 2023-12-31

  • Mats Tinnsten, rektor, ordförande
  • Ingrid Ganrot, styrelseledamot, HR-chef vid Karlstads Universitet
  • Claes Redberg, styrelseledamot
  • Anna Cregård, förvaltningschef, Verksamhetsstöd
  • Ledamot OFR, personalföreträdare
  • Ledamot Saco-S, personalföreträdare