Beslutande organ

För ansvarsområdet forskning och utbildning finns två nämnder: Forsknings- och utbildningsnämnden och Nämnden för konstnärlig utbildning.

Dessutom finns två nämnder som hanterar disciplinärenden rörande personal och studenter. Dessa är Disciplinnämnden och Personalansvarsnämnden.