Rektors beslutsmöte

Vid beslutsmötet deltar normalt även prorektor, förvaltningschef, representant från Studentkåren samt en handläggare.

Rektors beslutsmöte äger rum en gång per vecka, företrädesvis måndagar.