Central arbetsmiljökommitté

Högskolans centrala arbetsmiljökommitté är rådgivande till rektor i arbetsmiljöfrågor och sammanträder minst sex gånger per år.

Kommittén har ansvar för övergripande planerings- och samordning i arbetsmiljöarbetet. Den ägnar sig åt uppföljning och tillsyn enligt AML kap 3 § 2 och Arbetsmiljöverkets föreskrift (AFS) 2001:1 om systematiskt arbetsmiljöarbete om årlig uppföljning av arbetsmiljöarbetet.

De anställda och studenter medverkar genom skyddsombud respektive studerandeskyddsombud som har utsetts av respektive fackliga organisationerna och studenterna. Representanter från Saco-S respektive OFR/S ingår i gruppen sammansättning.

Arbetsmiljöarbetets organisation regleras i Högskolans lokala arbetsmiljöavtal (pdf).

Vill du ha mer information om dess uppdrag, mötestider och vilka som ingår i kommittén, titta på sidan central arbetsmiljökommitté