Central arbetsmiljökommitté

Vid arbetsställe, där minst femtio arbetstagare regelbundet sysselsättes, ska finnas skyddskommitté, sammansatt av företrädare för arbetsgivaren och arbetstagarna. Skyddskommitté ska tillsättas även vid arbetsställe med mindre antal arbetstagare, om det begäres av arbetstagarna.
Företrädare för de anställda utses bland arbetstagarna av lokal arbetstagarorganisation som är eller brukar vara bunden av kollektivavtal i förhållande till arbetsgivaren. Finns ej sådan organisation utses företrädare av arbetstagarna. Arbetsmiljölagen (1977:1160) (extern länk).

Arbetsmiljöarbetets organisation regleras i Högskolans lokala arbetsmiljöavtal (pdf).

Den centrala arbetsmiljökommittén ska behandla följande frågor när de är av övergripande karaktär:

 • Aktuella arbetsmiljöfrågor inom högskolan.
 • Planering av organisationsförändringar.
 • Aktuella byggnads-, inrednings- och utrustningsfrågor.
 • Redogörelse för och uppföljning av inträffade olycksfall, arbetssjukdomar och tillbud.
 • Företagshälsovård.
 • Rapporter om hälso- och arbetsmiljöundersökningar och övriga kartläggningar av högskolans arbetsmiljö.
 • Fråga som väckts av huvudskyddsombud, skyddsombud eller studerandeskyddsombud.

Till grund för arbetsmiljöarbetet finns fastställda högskolegemensamma arbetsmiljömål för perioden 2022-2024. Läs mer om de högskolegemensamma arbetsmiljömålen för perioden 2022-2024.

Ledamöter

För arbetsgivaren:

För arbetstagarna:

Studenthälsan:

För studenterna:

Fackliga representanter med närvaro-/yttranderätt: 

 • Vakant

Sammanträdestider 2023

Centrala arbetsmiljökommittén sammanträder kl 13:00-15:00 följande dagar:

 • 2 februari (A716)
 • 9 mars (Zoom-möte)
 • 4 maj (Zoom-möte)
 • 15 juni (Zoom-möte)
 • 14 september (A716)
 • 12 oktober (Zoom-möte)
 • 23 november (Zoom-möte)
 • 14 december (Zoom-möte)

Anmäl ett ärende

För att anmäla ett ärende till centrala arbetsmiljökommittén skickar du ett mejl till hr@hb.se. Du får därefter en bekräftelse om ditt ärende kommer att lyftas enligt önskemål.

Kallelse skickas ut fem arbetsdagar innan mötet hålls, eventuella handlingar behöver därför inkomma sex arbetsdagar före aktuellt möte. 

Minnesanteckningar

Minnesanteckningar kan begäras ut från högskolans arkiv via registrator@hb.se.