Central arbetsmiljökommitté

Högskolans centrala arbetsmiljökommitté har ansvar för övergripande planerings- och samordning i arbetsmiljöarbetet. Den ägnar sig åt uppföljning och tillsyn enligt AML kap 3 § 2 och Arbetsmiljöverkets föreskrift (AFS) 2001:1 om systematiskt arbetsmiljöarbete om årlig uppföljning av arbetsmiljöarbetet.

De anställda och studenter medverkar genom skyddsombud respektive studerandeskyddsombud som har utsetts av respektive fackliga organisationerna och studenterna. Representanter från Saco-S respektive OFR/S ingår i gruppen sammansättning. 

Kommittén är rådgivande till rektor i arbetsmiljöfrågor och sammanträder minst sex gånger per år.

Kommitténs sammansättning

Ledamöter

För arbetsgivaren:

För arbetstagarna:

Studenthälsan:

För studenterna:

Fackliga representanter med närvaro-/yttranderätt: 

  • Vakant

Sammanträdestider 2024

Centrala arbetsmiljökommittén sammanträder i normalfallet kl 13:00-15:00 följande dagar:

  • 25 januari (A315)
  • 14 mars (Zoom-möte)
  • 16 maj (Zoom-möte)
  • 29 augusti (A315)
  • 17 oktober (Zoom-möte)
  • 12 december (Zoom-möte)

Anmäl ett ärende

För att anmäla ett ärende till centrala arbetsmiljökommittén skickar du ett mejl till HR. Du får därefter en bekräftelse om ditt ärende kommer att lyftas enligt önskemål.

E-post till HR: hr@hb.se

Kallelse skickas ut fem arbetsdagar innan mötet hålls, eventuella handlingar behöver därför inkomma sex arbetsdagar före aktuellt möte. 

Minnesanteckningar

Minnesanteckningar kan begäras ut från högskolans arkiv. 

Mejla begäran till: registrator@hb.se