Mål för hållbar utveckling, internationalisering, samverkan och jämställdhet

Styrelsen vid Högskolan i Borås fattade i december 2020 beslut om nya högskoleövergripande mål och strategier. Dessa mål är ”Det attraktiva lärosätet” samt ”Kompletta akademiska miljöer 2.0”. Läs mer om dessa.

Målen för hållbar utveckling, internationalisering, samverkan och jämställdhet är högskolegemensamma och syftar till att förverkliga högskolans vision samt ovan nämnda mål.

Mål för dimensionen hållbar utveckling

Mål för dimensionen internationalisering

Mål för dimensionen samverkan

Mål för dimensionen jämställdhet