Lokalkostnader

Hur beräknas lokalkostnader?

Internhyran för år 2024 är 2 953 kr/kvm.

Lärosalar, möteslokaler, datasalar och vissa specialsalar har beslutade timhyror enligt en beslutad timprislista (dnr 1099-23).

Uppgift om aktuella internhyror lämnas av avdelningen Campus och hållbarhet.

Timkostnad för tjänsterum beräknas enligt följande:
antal m2 * årskostnad per m2 / årsarbetstid = timkostnad

Exempel

Storlek på tjänsterum: 10 m2
Årskostnad per m2: 2 953 kr
Årsarbetstid: 1 700 timmar

10 * 2 953 / 1 700 = 17,37 kr/timme

Historiska internhyror:

2016: 2 613 kr/kvm
2017: 2 601 kr/kvm
2018: 2 486 kr/kvm
2019: 2 337 kr/kvm
2020: 2 367 kr/kvm
2021: 2 370 kr/kvm
2022: 2 421 kr/kvm
2023: 2 561 kr/kvm
2024: 2 953 kr/kvm