Påslag för indirekta kostnader

Påslaget består av ett högskolegemensamt påslag och ett akademigemensamt påslag. Påslaget varierar från år till år och mellan akademierna. För de enheter som ej ligger på akademi används ett generellt påslag som är ett snitt av de akademigemensamma påslagen. De aktuella påslagen fastställs årligen av rektor i samband med budgetprocessen.

Påslagen för de indirekta kostnaderna bokförs automatiskt en gång per månad med hjälp av en trigger i Agresso.

2024 års beslutade påslag

Utbildning

Akademi/Enhet
Högskole-
gemensamt
Akademi-
gemensamt
Totalt
påslag
A1 64,83 % 10,62 % 75,45 %
A2 64,83 % 11,37 % 76,20 %
A3 64,83 % 12,44 % 77,27 %
A4 64,83 % 11,48% 76,31%
Generellt påslag 64,83 % 11,48 % 76,31 %

 

Forskning

Akademi/Enhet Högskole-
gemensamt
Akademi-
gemensamt
Totalt
påslag
A1 41,29 % 9,36 % 50,65 %
A2 41,29 % 10,71 % 52,00 %
A3 41,29 % 7,57 % 48,86 %
A4 41,29 % 9,21 % 50,50 %
Generellt påslag 41,29 % 9,21 % 50,50 %

 

Beslutade påslag för indirekta kostnader finns att hämta i diariet.

Beslut påslag 2024 dnr 078-24
Beslut påslag 2023 dnr 1127-22
Beslut påslag 2022 dnr 401-21
Beslut påslag 2021 dnr 875-20
Beslut påslag 2020 dnr 928-19
Beslut påslag 2019 dnr 731-18
Beslut påslag 2018 dnr 416-17
Beslut påslag 2017 dnr 235-16