Projekt eller aktivitet i ekonomisystemet?

Projekt

Ett projekt är en verksamhet som helt eller delvis finansieras av externa medel. Projektet har en bestämd uppgift som är tidsbegränsad och därefter upphör. För att klassificeras som projekt i ekonomisystemet ska den totala finansieringen (inklusive medfinansiering) överstiga 300 tkr.

Projekt periodiseras i redovisningen tills dess att projektet avslutas, då resultatavräkning sker. Observera att det endast är de externa intäkterna som kan periodiseras. Eventuell medfinansiering i form av anslag kommer att resultatavräknas varje år.

Projekt särskiljs i ekonomisystemet genom att den tredje siffran i aktivitets-/projektnumret är en 5:a.

Aktivitet med kapital

Mindre projekt med externa intäkter och där den totala finansieringen (inklusive medfinansiering) understiger 300 tkr klassificeras i ekonomisystemet som aktivitet med kapital.

Aktiviteter med kapital periodiseras inte utan resultatavräkning sker varje år. Aktiviteten kan ha ett bundet kapital.

För varje verksamhetsgren finns det möjlighet att lägga upp en samlingsaktivitet med kapital. På denna aktivitet kan mindre bidrag/avgifter samlas.

Aktiviteter med kapital särskiljs i ekonomisystemet genom att den tredje siffran i aktivitets-/projektnumret är en 6:a.

Aktivitet

Om en del av den löpande verksamheten behöver särskiljas från övrig verksamhet kan detta göras med hjälp av en aktivitet. En aktivitet periodiseras inte.

Ekonomichefsbeslut GEA7
Beslutad av: Linda Sörensen - ekonomichef
Fastställd: 2007-10-01
Reviderad: 2015-01-30