Rekvisition

Ladda ner Rekvisitionsmall (svensk) (Word-fil)

Ladda ner Rekvisitionsmall (engelsk) (Word-fil)

Som grund för rekvirering ska det finnas ett avtal/kontrakt/beslut. Rekvisitioner hanteras inte i kundreskontran eftersom bidrag inte utgör en fordran på finansiären. En rekvisition får inte innehålla särskilda villkor som förfallodatum och får inte vara kopplad till krav- eller ränterutin. Akademin/enheten ansvarar för att rekvirering av externa bidrag sker med rätt belopp och i rätt tid.