Tidredovisning

Ofta tillhandahåller finansiären en blankett som ska användas för redovisning av timmar. Om detta inte finns kan högskolans blankett för tidredovisning i projekt användas.

Blankett för tidredovisning i projekt (Excel-fil)

Blanketter för tidredovisning i EU-projekt finns under sidan EU-projekt.