Aktivitet och försörjning

I slutet av varje termin ska din aktivitet och försörjning rapporteras in i LADOK före den 15 juli (våren) respektive 15 december (hösten). Det är den faktiska aktivitet du haft som ska rapporteras in. Du får en uppmaning från handläggaren vid din institution om att lämna uppgiften i god tid.

Aktivitet

Aktivitet i LADOK beräknas i procent av heltid. Om du ägnar all din arbetstid åt utbildning på forskarnivå under en termin skall 100% aktivitet rapporteras in för den terminen. Du som har 20% institutionstjänstgöring under en termin rapporterar in 80% aktivitet på forskarutbildningen. Om du inte vet hur du räknar ut din procent så hjälper handläggaren dig. Korta frånvaroperioder tar man inte hänsyn till. Varje månad är aktiviteten på heltid 16,67%. Den totala aktiviteten under fyra års utbildning är 800% – det vill säga åtta terminer på 100%.

Försörjning

Varje termin fyller du även i vilken typ av finansiering/försörjning du har som forskarstuderande. Den blankett som används för detta ändamål beskriver vilken kod som ska anges.