Övriga utbildningsmoment

Övriga utbildningsmoment bör vara poänggivande för att kunna registreras i Ladok.  Om så inte är fallet är det upp till examinator och handledare att bedöma om du som doktorand har uppfyllt de definierade moment som då ska finnas tydligt angivna i ISP:en och hur många poäng aktiviteten eller momentet berättigar dig till.

Exempel på  övriga utbildningsmoment kan t.ex. vara konferensdeltagande, deltagande i seminarieserier och fördjupningsarbete i samband med undervisning.