Studierektor för forskarutbildning

Studierektor ansvarar för att dina forskarstudier följs upp minst en gång per år och ska också delta i uppföljningsmötet. Till studierektor kan du också vända dig i ärenden som du inte vill diskutera med din(a) handledare.