Doktorander med annan arbetsgivare

När arbetsgivaren är extern ska ett avtal alltid upprättas med arbetsgivaren i samband med antagning för att reglera parternas rättigheter och skyldigheter. De arbetsrättsliga villkoren följer dem som finns reglerade hos din arbetsgivare.

Högskolan i Borås är dock ansvarig för din studiemiljö i din roll som forskarstuderande hos oss, och du har därmed samma rättigheter som övriga studenter på högskolan.