Förlängning

Anställningen kan förlängas för viss tid utöver dessa fem år om det finns godtagbara skäl. När det gäller lagstadgade ledigheter (sjukskrivning, föräldraledighet, studentfackligt arbete etc.) ska anställningen automatiskt förlängas med motsvarande tid för dig som doktorand. Du kan dock själv behöva kontrollera att förlängningen påförs dina studier.

Högskolan har även reglerat hur mycket kompensation du är berättigad till för att engagera dig i olika högskoleorgan och forum.

Initiativ till förlängning av anställning som doktorand tas av studierektor för forskarutbildning. Aktuell individuell studieplan, TFU/Retendo samt utdrag från Ladok ligger till grund för det beslut som fattas av berörd akademichef. Forskningshandläggare vid Akademistöd ser till att rätt blankett fylls i och skickas till HR-avdelningen tillsammans med Ladokutdrag. Den totala studietiden vid byte av studietakt/studieuppehåll får inte överskrida åtta års studier på halvtid räknat från dagen då du antogs.