Informationshantering för forskare

Informationsklassning

Det är viktigt att klassificera den information som hanteras inom forskningen för att säkerställa att den hanteras på rätt sätt och vid behov med rätt säkerhetsåtgärder vidtagna. Särskilt viktigt är att identifiera om känslig information innehållande något av nedanstående behandlas:

  • Sekretess
  • Känsliga personuppgifter
  • Extra skyddsvärda personuppgifter
  • Verksamhetskritisk information

På följande länk finns mer information om ovan begrepp och vilka lagringsregler som gäller på högskolan: https://www.hb.se/anstalld/for-mitt-arbete/it/filhantering/lagringsregler/

Tänk på att säkerheten i hela kedjan från insamling av data till publicering och arkivering behöver säkerställas när känslig information hanteras, inte minst när det handlar om att överföra data till/från andra parter. En generell sak att tänka på är att om kryptering av filer används på något sätt i kedjan så är det viktigt att säkerställa att man har okrypterade filer lagrade på ett säkert ställe där endast behöriga har åtkomst. Detta för att undvika problem om lösenordet glöms av till de krypterade filerna. När det gäller arkivering i slutet av projektet så måste filerna vara okrypterade.

Nedan följer svar på några vanligt förekommande frågor. Frågor skickas till dataskydd@hb.se

Dela filer med interna parter på högskolan

Dela filer med externa parter utanför högskolan

Skicka filer innehållande känslig information med e-post

Inspelning av intervjuer innehållande känslig information

Enkätundersökningar

Transkribering av intervjuer