Behandling av personuppgifter i eduSign

När du loggar in och signerar dokument så behandlas dina inloggningsuppgifter i eduSign under själva signeringsförfarandet. När signeringen är slutförd så gallras inloggningsuppgifterna.


Detsamma gäller för eventuella personuppgifter som ingår i det signerade dokumentet. Dokumentet behandlas vid signeringen och gallras därefter.