Vanliga frågor om eduSign

EduSign i Adobe Acrobat/Reader

Varför fungerar inte valideringen?

Kombinera olika typer av elektroniska signaturer

Vilka nya funktioner är på gång?