Wordmallar

Mallarna följer en gemensam layout och är tillgänglighetsanpassade så långt som möjligt (viss manuell hantering krävs alltid). I varje mall finns också en hjälptext för att underlätta för användandet. 

Alla mallar har högskolans svenska logotyp och brevmallarna finns även med Textilhögskolans och Bibliotekshögskolans logotyper. Mallarna för brev och styrdokument finns med högskolans engelska logotyp.

Alla mallarna finns tillgängliga direkt i Word. Öppna Word, du hittar därefter mallarna under fliken "Nytt".

Högskolespecifika mallar

  • Beslut
  • Beslutsförslag
  • Brev
  • Förhandlingsunderlag/information
  • Kallelse
  • Protokoll
  • Remissvar
  • Styrdokument
  • Yttrande

Lathund med instruktioner

Vid ev. frågor