Avtal för översättning

Gör så här

Ta gärna kontakt med Kommunikation för att få stöd i översättningsfrågor.

Om inte Kommunikation kan hjälpa dig internt gäller följande ramavtal för översättning. Man måste följa den ordningen som anges i ramavtalen.

Icke-vetenskapliga texter

Det finns två myndigheter som vi kan avropa översättningstjänster av icke-vetenskapliga texter ifrån just nu, Göteborgs universitet och Kammarkollegiet. 

Göteborgs universitets ramavtal för översättnings- och språkgranskningstjänster:  För att hitta avtalet: Avtalskatalog -> sök "översättningstjänster".

Information om Kammarkollegiets ramavtal för översättning och språktjänster

Vetenskapliga texter

När det gäller översättningen av vetenskapliga texter ska det statliga ramavtalet via Kammarkollegiet följas.

Information om Kammarkollegiets ramavtal för översättning och språktjänster

Checklista

Om du beställer en extern översättning finns det några saker att tänka på för att säkerställa ett bra resultat.

Checklista för externa översättningsuppdrag