Checklista för översättningsuppdrag

Leverantör: Innan du väljer en leverantör, läs mer om avtal för översättning. Då vet du vad som gäller.

Offert: I avtalet anges det hur man går tillväga för att få en offert.

Information som leverantörer måste ha kan vara:

Texten: En komplett text i en redigerbar form såsom Word är det bästa underlaget. Då kan leverantörerna lätt räkna ordantalet, som kommer att ligga till grund för offerten.

Brittisk engelska?: Vid högskolan använder vi oss främst av brittisk engelska, men även andra varianter får väljas att använda om lämpligt för målgruppen.

Andra information som kan vara bra att skicka till leverantören tillsammans med texten som ska översättas kan vara:

Ämne: Finns det något specifikt inom ämnesområdet att ange för att underlätta för byrån att hitta rätt översättare?

Målgrupp: Vem vänder sig texten till? Vem är läsaren? Vad är syftet?

Typ av text: Vilken typ av text är det? Pressmeddelande? Artikel? Formellt beslutsdokument?

Referensmaterial/referensord: Finns det någon webbsida med information om projektet som artikeln handlar om? Finns det en sammanfattning på engelska att läsa inför översättningen av pressmeddelande om en specifik avhandling? Finns det nyckelord som är viktiga att kunna och för att det ska bli rätt?

Ordlista: Hänvisa gärna till ordlistor. Vi rekommenderar att du hänvisar till de engelska översättningar som finns vid högskolan samt till den svensk-engelska ordbok som finns för högskolesektorn (extern länk). Be Kommunikation om vår uppdaterade "Term Base" relevant för högskolan, som är bra för leverantören att ha.

För frågor eller hjälp mejla kommunikation@hb.se