EduTech

Utifrån den pedagogiska idé som läraren vill förverkliga, ger EduTech råd och stöd om användandet av digitala verktyg vid olika lärandeaktiviteter. EduTech är också ett stöd för alla medarbetare inom högskolan som vill utveckla sin kompetens i att använda digitala verktyg.

I arbetsgruppen för EduTech samlas kompetens från flera delar av högskolan: IKT-kunniga lärare, specialister på AV-teknik, medieproducenter, strategiskt IT-stöd och IKT-pedagoger.

Högskolans bibliotek ansvarar för samordningen av EduTech och arbetet sker i nära samverkan med Enheten för högskolepedagogisk forskning och utveckling.