Pedagogisk konsultation

Vi på Enheten för högskolepedagogisk utveckling och forskning (HUF) hjälper dig att utveckla din lärarpraktik. Handledning och stöd ges helst i grupp (institutioner, programgrupper, lärarlag etc) som komplement till högskolepedagogiska kurser och aktiviteter. Vi kan också ge enskild handledning vid särskilda behov.

Exempel på kompetensområden som du kan få hjälp med

  • kursutveckling
  • kursplanearbete
  • handledning av studenter
  • examinationsformer
  • jämställdhetsintegrering
  • pedagogisk användning av Canvas
  • hybridundervisning
  • Active Learning Classroom, ALC

Kontakt

 Linda Borglund, Föreståndare HUF

Högskolepedagogisk kompetensutveckling

Högskolans aktuella högskolepedagogiska kurser.