Ouriginal (Urkund)

Studenten skickar dokumentet med e-post (via en e-postadress som läraren tillhandahåller) eller som en inlämningsuppgift i Canvas. Dokumentet jämförs sedan mot tre centrala källområden; Internet, förlagsmaterial och Ouriginals (Urkunds) arkiv med tidigare inskickat studentmaterial (PM, uppsatser, case studies mm).  I systemet presenteras sedan tydligt den information som läraren behöver för att avgöra om plagiering har förekommit.

Du kan ladda upp filer/texter genom att logga in med dina användaruppgifter. Logga in i Ouriginal (Urkund)

För att veta mer om hur systemet fungerar och om vilket stöd du som lärare kan få läs mer på:  Ouriginal/ (Urkund)

Bidra till förbättrad träffsäkerhet

Textmatchning bygger på så kallad indexering av olika källor på nätet. Träffsäkerheten varierar emellertid, då det ibland är så att Ouriginal saknar tillstånd att indexera källan. Andra gånger kanske domänen som en artikel/text ligger under saknar uppdatering i index. Det har också hänt att servern som artikeln/texten finns på kan ha legat nere vid tillfället då textmatchningstjänsten försökte nå den. Det kan också bero på att något tekniskt fel har inträffat vid nedladdning av källan.

Om du som lärare/användare misstänker att en källa saknas kan du vända dig till Ouriginal. Använd funktionen ”Tycker du att det saknas en källa ur listan?” under fliken ”Källor” i deras gränssnitt i analysrapporten. Där kan du själv som användare schemalägga källor till indexering rakt in i deras arkiv. Analysen som sådan kommer inte uppdateras med denna källa, men den kommer att skickas för indexering för framtida analyser.

Kontaktuppgifter

  • Dina inloggningsuppgifter får du genom att kontakta Ouriginal (Urkund), support@ouriginal.com Observera att endast anställda vid Högskolan i Borås som undervisar och/eller handleder studenter/doktorander kan få tillgång till systemet.
  • Övrig support och användarstöd till exempel vid tekniska fel eller frågor kring analysen tillhandahåller Ouriginal (Urkund). Skicka e-post till support@ouriginal.com eller ring
    08 - 738 52 10