Individuella arbeten och grupparbeten

När studenten skriver ett individuellt arbete eller när flera studenter lämnar in ett arbete tillsammans ska samtliga namn och personnummer finns med på försättsbladet som hittas under sidan Mallar för inlämningar på studentwebben.

När försättsbladet används vid grupparbete ska en av studenterna vara gruppansvarig och då ska detta namn skrivas överst av namnen och fetmarkeras.