Avsteg från fastställd terminstid

För att säkerställa att högskolans studenter inte drabbas negativt vad gäller försäkringsskydd eller utbetalning av studiemedel är det av vikt att högskolans utbildningar infaller under beslutad terminstid. Av olika skäl kan avsteg från beslut behöva göras. Ansökan om avvikande terminstid handläggs vid avdelningen Utbildningsstöd.

Kontakta Ladok för mer information och ansökan: ladok@hb.se