Kursplan

Kursens lärandemål ska vara en konkretisering av de examensmål som kursen bidrar till. För att kunna mäta hur målen uppfylls skall kursplanen ange vilken examinationsform som gäller för respektive mål.

Fastställd kursplan ska vara tillgänglig för student senast tio veckor innan kursstart. (Utdrag ur Regler för kursplan dnr: 152-24)

Mallar för Kursplaner