Följ oss på sociala medier

Facebook

Våra följare är nuvarande och tidigare studenter, anställda, forskare och andra som är intresserade av ämnet Biblioteks- och informationsvetenskap samt nyheter om Bibliotekshögskolan.

www.facebook.com/Bibliotekshogskolan/

LinkedIn

Våra följare är nuvarande och tidigare studenter, anställda, forskare och andra som är intresserade av ämnet Biblioteks- och informationsvetenskap samt nyheter om Bibliotekshögskolan.

www.linkedin.com/company/bibliotekshögskolan-högskolan-i-borås