Om Bibliotekshögskolan

Vi utgår från en tanke där praktik och vetenskaplighet är två sammanflätade perspektiv som berikar varandra, precis som forskning och utbildning. Studenter, lärare och forskare hos oss ska kunna vidga sina vyer, skapa nya kontakter och ges möjlighet att bidra till att utveckla en redan framstående miljö.

"Utmaningarna för de biblioteks- och informationsvetenskapliga utbildningarna är påtagliga och spännande. Ämnesöverskridande samarbeten ger nya möjligheter att utveckla relevansen för professionen.

Åsa Söderlind, sektionschef vid Bibliotekshögskolan

På Bibliotekshögskolan möter vi näringsliv och omvärld för gränsöverskridande samarbeten. Som student hos oss har du stora möjligheter till internationella perspektiv genom utlandsstudier, men också kontakt, under hela utbildningen, med lärare, forskare, projekt och andra studenter med internationell anknytning.

Exempel på hur vi arbetar, och vad vi arbetar med, kan du se på någon av våra temasidor:

Välkommen till Bibliotekshögskolan!