Data

iSchools

Eftersom informationsområdet ständigt förändras i snabb takt är det viktigt att utvecklas och uppdatera sig på den senaste kunskapen för att på ett kompetent sätt arbeta med informationsutveckling i vetenskap, företag, utbildning och kultur. iSchools underlättar en sådan uppdatering av vad som sker internationellt, genom att samla experter inom området.

Organisationen samlar ca 80 akademiska lärosäten, och arbetar med att främja utbildning och forskning inom det informationsvetenskapliga fältet. Ett medlemskap i iSchools är en kvalitetsstämpel som säger att institutionen är en av de stora inom det informationsvetenskapliga området i Europa.