Agneta Prytz-Folkes & Gösta Folkes stiftelse

Agneta Prytz-Folkes & Gösta Folkes stiftelse

År 2008 bildades Agneta Prytz-Folkes och Gösta Folkes stiftelse.

Stiftelsen har till ändamål att stödja forskning kring ålderssjukdomar och Alzheimers sjukdom och därmed sammanhängande verksamhet.

Stiftelsen alternerar mellan åren med att ge anslag till forskning inom vårdvetenskap respektive medicin.

Länk till Agneta Prytz-Folkes & Gösta Folkes stiftelse