ACTION - A person-centred communication intervention

ACTION - A person-centred communication intervention

Det är idag ett starkt fokus på att vården av äldre ska vara personcentrerad, även om kunskaperna är begränsade om hur sådan vård kan omsättas i praktiken. ACTION utgörs av en intervention där en utbildning i kommunikation för vårdpersonal som vårdar äldre i hemmet utvecklats och testats. Utbildningens flexibla upplägg kan erbjuda vårdverksamheter ett enkelt sätt att säkra viktig kompetens, och på så sätt bidra till vården av äldre.

Projektet genomförs i samarbete med forskare vid Mälardalens högskola. Forskargruppen har en unik sammansättning av forskare med erfarenheter från vård och omsorg av äldre, kommunikationsforskning inom hälso- och sjukvård, social omsorg, och interaktion människa-dator.

Publikationer i projektet

Gustafsson, T., Sundler, AJ., Lindberg, E., Karlsson, P., & Söderholm, H. M. (2021). Process evaluation of the ACTION programme: a strategy for implementing person-centred communication in home care. BMC nursing, 20(1), 56.

Höglander, J., Holmström, IK., Håkansson Eklund, J., Eide, H., Sundler, AJ. (2017). Registered nurses’ and nurse assistants’ responses to older persons’ expressions of emotional needs in home care. J Adv Nurs, 73(12), 2923-2932.

Höglander, J., Håkansson Eklund, J., Spreeuwenberg, P., Eide, H., Sundler, AJ., Roter, D., Holmström, IK. (2020) Exploring patient-centered aspects of home care communication: a cross-sectional study. BMC Nursing Sep 29,19:91.

Höglander, J., Sundler, AJ., Spreeuwenberg, P., Holmström, IK., Eide, H., van Dulmen, S., Håkansson Eklund, J. (2019). Emotional communication with older people: A cross-sectional study of home care. Nurs Health Sci, 21, 382-389.

Kristensen, DV., Sundler, AJ.,  Eide, H., Hafskjold, L., Ruud, I., Holmström, IK. (2017). Characteristics of communication with older people in home care: a qualitative analysis of audio recordings of home care visits. J Clin Nurs, 26(23-24), 4613-4621.

Sundler, AJ., Eide, H., van Dulmen, S. & Holmström, IK. (2016a) Communicative challenges in the home care of older persons – a qualitative exploration. J Adv Nurs 72(10), 2435-2444.

Sundler, AJ., Hjertberg, F., Keri, H., Holmström, IK. (2020) Attributes of person-centred communication. A Qualitative Exploration of communication in home healthcare. International Journal of Older People Nursing, 15(1):e12284.

Sundler, AJ., Höglander, J., Eklund, JH., Eide, H & Holmström, IK. (2016b) Older persons’ expressions of emotional cues and concerns during home care visits. Application of the Verona coding definitions of emotional sequences (VR-CoDES) in home care. Patient Educ Couns 100(2), 276–282.

Sundling, V., Hafskjold, L., Håkansson Eklund, J., Holmström, IK., Höglander, J., Sundler, AJ., van Dulmen, S., Eide, H. (2020). Emotional Communication in Home Care: A comparison between Norway and Sweden. Patient Educ Couns, 103(8),1546-1553.