Borås Stad

Borås Stad

Borås är den näst största staden i folktäta Västra Götalandsregionen. 1,5 miljoner människor bor inom en 10-milsradie. Med mer än 114 000 invånare är Borås landets trettonde största kommun.

Förutom centralorten Borås finns det 20 tätorter i kommunen. De största är Dalsjöfors, Fristad, Sandared och Viskafors. (från boras.se 2023-02)

Länk till Borås Stad