NT2W (No Time to Waste)

NT2W (No Time to Waste)

I projektet väljs två äldreboenden som pilotenheter för att testa och utvärdera olika metoder och åtgärder för att minska mängden avfall av engångsmaterial av plast och matsvinn. På sikt är målet att de verktyg som tas fram i projektet kan utvecklas för hela verksamheten, vilket kan leda till betydande minskningar av miljöpåverkan och samtidigt minska kostnaderna för verksamheten.