Centrum för vårdens arkitektur (CVA)

Centrum för vårdens arkitektur (CVA)

CVA engagerar sig i forskning, bidrar till grund- och forskarutbildning samt driver uppdragsutbildning. Aktiv samverkan med Sahlgrenska akademin och organisationer inom och relaterade till hälso- och sjukvårdsområdet är centralt för relevans och nyttiggörande.

Texten är hämtad från chalmers.se oktober 2023.

Länk till Centrum för vårdens arkitektur (CVA)