Brott i sjukvården – ett pilotprojekt

Brott i sjukvården – ett pilotprojekt

Projektet innefattar dels en kartläggning av brottsförekomst i vårdmiljöer, dels en analys av hur brottsproblemet uppfattas i olika delar av verksamheten och vilka möjligheter det finns för att arbeta förebyggande utifrån situationell prevention eller CPTED-strategier.