EU - Competitiveness of Small and Medium-Sized Enterprises (COSME)

EU - Competitiveness of Small and Medium-Sized Enterprises (COSME)

EU:s program för konkurrenskraft för små och medelstora företag (Competitiveness of Small and Medium-Sized Enterprises (COSME)). Programmet pågår från 2014 till 2020.

Länk till EU - Competitiveness of Small and Medium-Sized Enterprises (COSME)