TEX4IM

TEX4IM

Den nya plattformen, som verkar i TC-regioner i Europa, kommer att skapa gemensamma åtgärder och investeringsprojekt inom gemensamma prioriterade områden för smart specialisering inom sektorn, kopplade till industriell modernisering och förbättra TCs affärsmiljö. Detta kommer att stödja genomförandet av nationella och regionala  specialiseringsstrategier via strategiskt interregionalt samarbete i en av de mest framträdande industrisektorerna i europeisk ekonomi.