EU - COST

EU - COST

European Cooperation in Science and Technology (COST) är en finansieringsorganisation för skapandet av forskningsnätverk, kallade COST Actions. Dessa nätverk erbjuder ett öppet utrymme för samarbete mellan forskare över hela Europa (och bortom) och ger därigenom drivkraft för forskningsframsteg och innovation.

COST jobbar nerifrån och upp, det betyder att forskare kan skapa ett nätverk - baserat på sina egna forskningsintressen och idéer - genom att lämna in ett förslag till COST Open Call. Förslaget kan finnas inom alla vetenskapsområden. COST Actions är mycket tvärvetenskapliga och öppna. Det är möjligt att gå med i pågående projekt, som därför fortsätter att expandera under finansieringsperioden på fyra år. De är många intressenter och involverar ofta den privata sektorn, beslutsfattare och civilsamhället.

Översatt från cost.eu 2021-10

Länk till EU - COST