FULLRECO4US

Gränsöverskridande överföring och utveckling av strategier för hållbar resursåtervinning mot nollavfall

FULLRECO4US

Den ökade medvetenheten om de skadliga effekterna på miljön och människors hälsa, gör att det gradvis tas fram regler för att motivera till en förändring från linjär till cirkulär (bio)ekonomi och frånkoppla ekonomisk tillväxt från resursanvändning.

Full återvinning och att höja värdet på avfall kommer att spela en avgörande roll för upprättandet av hållbara cirkulära (bio)ekonomier. Även om strategier för återvinning och värdehöjning av avfall har börjat implementeras över gränserna inom Europa, är implementeringsnivån inte homogen och harmonisering behövs.

FULLRECO4US svarar mot detta behov och kommer att fungera som en diskussionsplattform med fokus på holistiska tillvägagångssätt för återvinning och värdehöjning av avfall och utveckling av nya gränsöverskridande tvärvetenskapliga och intersektoriella nätverk. Dessa nätverk kommer i sin tur att spela en stor roll i utvecklingen av genomförbara och miljövänliga resursåtervinningsmetoder som kan översättas till bland annat konkurrenskraftiga forskningsfinansieringsansökningar och bidra till att bygga upp forskning och innovationskapacitet inom och utanför Europa.

FULLRECO4US kommer att innehålla en uppsättning nätverksaktiviteter som kortsiktiga vetenskapliga uppdrag, workshops, konferenser och symposium, med stöd av arbetsgrupper som fokuserar på att skapa holistiska tillvägagångssätt för återvinning och att höja värdet på avfall, engagera intressenter, att sprida och kommunicera resultat från projektet för att förbättra genomslaget, att skapa konsensus och harmonisering av nyskapade strategier.

Bilden är en skärmbild av ett videomöte mellan deltagarna i projektkommittén

Gruppbild från projektkommitténs första möte.

 

 

Länk till FULLRECO4US

Forskare/Medarbetare

Forskargrupper

Områden

Finansiärer