EU - Tempus Programme

EU - Tempus Programme

Tempus är EU:s program som stöder moderniseringen av högre utbildning i partnerländerna i Östeuropa, Centralasien, västra Balkan och Medelhavsområdet, främst genom samarbetsprojekt på universitet.