InnovationLabs in Central Asia

InnovationLabs in Central Asia

Det viktigaste resultatet från projektet förväntas vara fullständigt operativa InnovationLabs vilka skall stimulera kommersialisering av offentlig forskning på ett kostnadseffektivt sätt. Detta genom att bland annat införliva best practice-metoder för utformning av produkter, processer och tjänster och som samtidigt svarar på användarnas behov. Partnerländer är Kazakstan, Tadzjikistan , Kirgizistan, Turkmenistan, Uzbekistan i Centralasien samt ett flertal länder i Europa (Ex Spanien, Sverige, England, Lettland).