EU - Asyl-, migrations- och integrationsfonden

EU - Asyl-, migrations- och integrationsfonden

Asyl-, migrations- och integrationsfonden (2021–2027) ska bidra till

  • en effektiv migrationshantering
  • åtgärder för att genomföra, stärka och utveckla den gemensamma asylpolitiken
  • den gemensamma invandringspolitiken, i linje med gällande EU-lagstiftning och EU:s och medlemsländernas internationella förpliktelser enligt de internationella instrument som de deltar i.

Länk till EU - Asyl-, migrations- och integrationsfonden