EU-Belong: En interkulturell ansats för migrantintegration i Europas regioner

EU-Belong: En interkulturell ansats för migrantintegration i Europas regioner

Vidare har projektet i uppdrag att stärka kapaciteten för samverkan mellan projektets olika regionala partners genom kartläggning och samverkan. Projekt ska bidra till möjliggörande av interkulturell dialog i form av bidrag till det erfarenhetsutbyte som sker inom ramen för EU-Belong. I syfte att leda kunskapsutbyte mellan projektets parter tas en kartläggning fram över hur existerande interkulturell dialog inom Västra Götaland tar sig i uttryck, särskilt med fokus på tidigare och existerande regionala utvecklingsprojekt. Projektet har slutligen i uppdrag att möjliggöra för regioner inom EU att spela en mer framträdande roll i arbetet med interkulturell integration inom EU med hjälp av kartläggning och förslag på verksamheter. De förslag och råd som samarbetet mellan VGR och HB tar fram inom ramen för projektet, kan genomföras om finansiering utanför projektets ordinarie medel tillförs. Samarbetet kan ses som en fortsättning på tidigare erfarenheter av samverkan mellan VGR och HB inom ramen för Forskningsrådet för interkulturell dialog (www.fid.nu).

Högskolan i Borås är vetenskaplig partner till Västra Götalandsregionen som är en del av EU-Belong. Västra Götalandsregionens ansvariga projektledare och representant gentemot Assembly of European Regions är Rasoul Nejadmehr, Koncernavdelning kultur, Koncernkontoret, Västra Götalandsregionen.

EU-Belong är finansierat av Asyl-, migrations- och integrationsfonden. 

Forskare/Medarbetare

Forskargrupper

Områden

Finansiärer