FoU Sjuhärad Välfärd

FoU Sjuhärad Välfärd

FoU Sjuhärad Välfärds (FoUS) verksamhetsidé är att utifrån ett medborgar- och verksamhetsperspektiv vara ett kompetenscentrum för forskning och utveckling inom välfärdsområdet med fokus på samverkan mellan hälso-, sjukvård och socialtjänst.

Länk till FoU Sjuhärad Välfärd