Hjärt-Lungfonden

Hjärt-Lungfonden

Hjärt-Lungfonden bildades 1904 som Svenska Nationalföreningen mot Tuberkulos, med målet att besegra tuberkulos (tbc) i Sverige. Kampen var framgångsrik och i dag är tuberkulos inte längre den folksjukdom den en gång var i vårt land. Numera är Hjärt-Lungfondens mål främst att besegra vår tids stora folksjukdom, hjärtsjukdom.

Länk till Hjärt-Lungfonden