Kommunförbundet Västernorrland

Kommunförbundet Västernorrland

Våra sju kommuner har gett oss ett uppdrag: Att stödja deras utvecklingsarbete. Genom forskning, utbildning och omvärldsbevakning lyfter vi problem och möjligheter. Vi ger ett kommunalt perspektiv på regional utveckling. Vi är kommunernas gemensamma röst i välfärdsfrågor.