ISSI

ISSI

Örnsköldsviks kommun driver projektet ISSI, som syftar till att utveckla e-tjänster med fokus på de behov som boende, företag och offentlig verksamhet i inlandet har.

Med e-tjänst avses en tjänst som kan utföras via dator, mobiltelefon eller annan elektronisk media, och som innehåller någon form av interaktivitet, d.v.s. tjänsten förutsätter att medborgaren/företagaren/verksamheten själv bidrar med uppgifter/information. Att ansöka om bygglov via en webbplats är ett exempel på en e-tjänst.

Projektledare

Torbjörn Johansson, Innovation Impact

Forskningsledare

Torbjörn Johansson, Innovation Impact

Forskare/Medarbetare

Finansiärer

Samarbetspartner